DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

rådjur

Jägartest

När du har läst Din väg till jägarexamen kan du testa dina kunskaper genom att göra Jägartestet. Testet består av slumpvis utvalda frågor baserat på det du ska kunna inför det teoretiska provet på jägarexamen. Resultatet på jägartestet kan ge en fingervisning om hur det kommer att gå på det riktiga teoriprovet.

Börja testet här.