12762497-kronhjort_edited.jpg

KLÖVVILT

Älgen dominerar både vad gäller utbredning och antal, men även ekonomiskt. Varje år skjuts runt 90 000 älgar i landet. Kronhjort och dovhjort finns numera i stora delar av södra och mellersta Sverige och ökar i första hand i utbredning. Kronhjorten sprider sig även i delar av norra Sverige. Vildsvinen ökar snabbt i antal och har numera etablerat sig i nästan hela södra och mellersta Sverige.

Klövviltet är en viktig naturresurs som förvaltas genom jakt. Framför allt i södra Sverige har jakten och klövviltsförvaltningen ekonomisk betydelse för markägare som bedriver så kallat viltbruk. Stora populationer av vilt kan orsaka påtagliga skador för skogs- och jordbruket samt i trafiken.

*Naturvårdsverket

 • 33000647-algtjur-i-siluett-mot-en-solned

  Älg

 • 12762487-kronhjort.jpg

  Hjort

 • DSC_0146.JPG

  Vildsvin

 • _MG_7735.jpg

  Rådjur

 • Mufflon 2.JPG

  Mufflon

 • Övrig info

Jägarexamen drivs av Jägarnas Riksförbund 

Tel: 08-55010781  E-post: jrf@jagarnasriksforbund.se  Adress: Saltsjögatan 15, 151 71 Södertälje

www.jagarnasriksforbund.se

www.shop.jagarnasriksforbund.se