top of page
Birds on Frozen Grass

Fåglar

Intro till kapitlet fåglar

fjällripa-sommar_1537638931884.jpg

Fågeljakt

FAMILJEGRUPP

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar.

En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret.

REVIRMARKERANDE PAR

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar.

Familjegrupper (prick) och revirmarkerande par (triangel).

bottom of page