top of page
SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vad innebär jägarexamen?
Jägarexamen är ett kvitto på att man självständigt får träna på att bli en bättre jägare. Jakt är som allt annat; man blir aldrig fullärd och som det brukar vara med praktiska färdigheter lär man sig bäst genom att jaga tillsammans med erfarna jägare. Jägarexamen är också ett krav för att få inneha jaktvapen. De övergripande målen; det som en ny jägare ska kunna, är fastställda av Naturvårdsverket.

Jägarexamen ska från och med den 1 januari 1985 avläggas av den som:

För första gången vill ha tillstånd att inneha jaktvapen. 

 Vill ha tillstånd att inneha jaktvapen av annan typ (se nedan) än han redan fått tillstånd att inneha. 

Den som redan har ett kulgevär avsett för patroner i klass 1 får alltså utan krav på jägarexamen förvärva ett kulgevär avsett för patroner i klass 1-4 samt för jakt tillåtna luftgevär. 

Den som har ett kulgevär avsett för patroner i klass 2 får utan krav på jägarexamen förvärva ett gevär avsett för patroner i klass 2-4 och så vidare. 

Den som redan innehar tillstånd att inneha hagelgevär för jaktändamål får förvärva ytterligare hagelgevär utan att dessförinnan ha avlagt jägarexamen. 

TEORETISKT PROV

Jägarexamenprovet består av en teoretisk och en praktisk del. Det teoretiska provet består av 70 flervalsfrågor där man kryssar i rätt svar. Minst 60 frågor ska besvaras rätt.

Du kan läs mer här.

PRAKTISKT PROV

Den praktiska delen består av ett antal delprov: 
• Hagelvapen: Säker vapenhantering, avståndsbedömning, lerduveskytte och skjutning mot markmål.
• Kulvapen: Säker vapenhantering och precisionsskjutning (fyra skott inom en tolv centimeters cirkel på 80 meters håll från skjutbänk, samt fyra skott inom 17 centimeter med jägarmässigt stöd).
• Praktiskt högviltprov: Skytte på stående och löpande älgfigur.

 

 

bottom of page