top of page
vincent-van-zalinge-H0GRu4Dq2Bc-unsplash

Varg

Vargen är det djur som utan jämförelse orsakar mest problem och diskussion där den etablerar sig. Inget djur har så mycket folktro och mystik kring sig och det beror på att vargen i alla år har varit ett hot mot människan. Förr i tiden kunde ett vargangrepp på ens tamdjur leda till svält för hela byar men påverkan nu för tiden är fortfarande stor. Även om dagens människor inte riskerar att svälta är påverkan påtaglig. Jakten, och därmed många människors främsta fritidssysselsättning, omöjliggörs när älgstammen kraschar och löshundsjakten hotas.

Jägarnas Riksförbund har under mycket lång tid varit kritisk till den återetablering som skett av vargen i Sverige. 2012 fattade förbundet formellt beslutet att säga Nej till frilevande varg i Sverige. Beslutet kommer ur det stora missnöje som många jägare, djurägare och landsbygdsbor känt över att ha blivit överkörda av myndigheterna. När de som drabbas av vargen inte fått komma till tals eller fått möjligheten att påverka sin situation har det inte funnits något annat alternativ än att helt säga Nej till frilevande varg i Sverige. Beslutet är på så vis det yttersta beviset på den misslyckade vargförvaltningen i Sverige. Senast det bedrevs licensjakt efter varg i Sverige var 2018 då det sköts 15 vargar.

thomas-bonometti-dtfyRuKG7UY-unsplash.jp

Vargen i Sverige

Screenshot 2019-11-06 at 14_22_39.png

FAMILJEGRUPP

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar.

En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret.

REVIRMARKERANDE PAR

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar.

Familjegrupper (prick) och revirmarkerande par (triangel).

bottom of page